RFI/RFQ2018-05-07T08:14:54+00:00

Inquiries

In order to disseminate the offers submitted within the granted projects financed by European Union, all inquiries are posted on the website: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

We invite you to submit your offers.

2018

2017

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasad przygotowania, przeprowadzenia oraz udzielenie zamówienia publicznego dokonanego w szczególności na podstawie zapisów Umowy nr GO_GLOBAL.pl(II)-0023/16 o wykonaniei finansowanie przedmiotowego projektu, w związku z realizacją Projektu pn. Komercjalizacja produktu BAFASAL® powstałego w wyniku prac B+R na docelowych rynkach zagranicznych, Projekt jest realizowany w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm dnia 13.01.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące opracowania strategii wprowadzenia na rynek amerykański preparatu BAFASAL®.

Dnia 25.01.2017 r. dokonano oceny złożonych ofert. Wyniki dostępne do pobrania poniżej.

Wyniki postępowania ofertowego:  Wyniki_Postepowania_Go_global

W związku z realizacją projektu pn. Komercjalizacja produktu BAFASAL® powstałego w wyniku prac B+R na docelowych rynkach zagranicznych na podstawie umowy nr GO_GLOBAL.pl(II)-0023/16 składamy zapytanie ofertowe dotyczące opracowania strategii wprowadzenia na rynek amerykański preparatu BAFASAL®.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie od dnia 13.01.2017 r. do dnia 20.01.2017 r. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.

Proteon Pharmaceuticals S.A.

Tylna 3a, 90-364 Łódź

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Justyna Andrysiak (pytania formalne) jandrysiak@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej

NEWS

OUR SOLUTIONS

Proteon Pharmaceuticals S.A.

ul. Tylna 3a 90-364 Lodz, POLAND

Phone: +48 502-269-383

Mobile: +48 502-678-674

Fax: +48 42-209-33-96